Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

zaradnaciejka
3221 86be
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
zaradnaciejka
0401 d51f 500
Reposted fromsoupopera soupopera viafoodforsoul foodforsoul
zaradnaciejka
9535 f98e
Reposted fromhomczi homczi viacupcakes cupcakes
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialabellavita labellavita
zaradnaciejka
1766 5862
Reposted fromnaciol naciol viacytaty cytaty

May 29 2015

zaradnaciejka
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapatrzpodnogi patrzpodnogi
zaradnaciejka
5566 c62f
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
zaradnaciejka
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą trójkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj się raczej w zapachu Jej skóry, w emocjach, które daje Ci Jej uśmiech. Zakochaj się raczej w Jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj się w Jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć Jej prawdziwą istotę, upij się Nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w Jej duszę i osiągnij centrum Jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
zaradnaciejka
7752 5051
Reposted fromIriss Iriss viafoodforsoul foodforsoul
zaradnaciejka
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viafoodforsoul foodforsoul
zaradnaciejka
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— Mikołaj Bajorek
9619 5b40 500

unimpressedcats:

Only packing the essentials

zaradnaciejka
0238 34e2 500
6115 89cc 500

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viafoodforsoul foodforsoul
zaradnaciejka
5748 bb0f 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viarudaxyz rudaxyz
2629 011f 500
Reposted frombreadvyn breadvyn viajuhudora juhudora
zaradnaciejka
5179 fa7d 500
Reposted fromsatyra satyra viagoby goby
zaradnaciejka
Reposted fromauxilia auxilia viagoby goby
zaradnaciejka
2114 f78d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajkey majkey
zaradnaciejka
8390 c2e6 500
Phrynocephalus mystaceus, agamid lizard. Iran.
fot. Milan Zygmunt
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamajkey majkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl